Влезте в акаунта си
Моята количка ({{countCartProductPieces}})

Обща сума :
{{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€
{{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€

С тази покупка ще спечелите точки за следващи покупки

+{{cartProductsTotalPoints}} Cares Info icon

Безплатна доставка за поръчки над 39.00 €

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Компанията с името Vlasios Georgiou IKE (наричана по-долу „Организатор“), която е базирана в Кампи Артас, организира за своите потребители това общонационално състезание, за томбола с подарък за тези, които участват в него.

  1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В състезанието могат да участват жители на Гърция, които са навършили 18 години. За валидни записи във всяко състезание/томбола ще се считат тези, които са изпълнили напълно, вярно и правилно стъпките за участие, които ще бъдат определени като задължителни със съответното съобщение за състезанието на уебсайта на Компанията-организатор и винаги по време преди конкурс, за целия период на неговото провеждане.

  1. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪСТЕЗАТЕЛИ

В Конкурса право на участие нямат служители на зависима длъжност или възнаграждение към Организатора, както и фирмите, участващи в конкурса, съпрузите на горепосочените служители, както и техни роднини до втора степен. участвам.

  1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Продължителността на Състезанието се определя като периода от (12/02/24) (наричан по-долу „Начало на Състезанието“) до (29/02/24) (по-долу „Край на Състезанието“). Изрично е посочено, че след края на Състезанието записите автоматично са невалидни. За определяне на победителите ще бъде проведена томбола между участниците, както е посочено в параграф 5.

  1. НАЧИН НА УЧАСТИЕ & ПОДАРЪК

С покупката на Продукти (HALEON) на стойност 20 евро или повече през периода, посочен в параграф 3, посетителят автоматично се включва в томбола за черен смарт телефон Apple iPhone 15 128GB на стойност 919.00 евро (на база L.T.).

Всеки състезател има право на едно (1) участие по време на Състезанието и чрез удължаване на тегленето. В случай на няколко заявки от един и същ Участник, само една от тях ще бъде взета предвид по преценка на Организатора.

Заявки за участие, подадени от лицата, изключени съгласно параграф 2, няма да бъдат взети предвид и ще бъдат изключени от тегленето.

  1. МЕТОД ЗА ИЗБОР НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА

Изборът на победителя и подгласниците в състезанието се извършва след електронна томбола, съгласно този член. За да се подготви тегленето, се събират заявките за участие и първо се проверява дали има инциденти, които налагат изключването на даден участник съгласно Условията. След това заявките за участие, които принципно се считат за отговарящи на Условията, се регистрират с уникалния номер, който носят в базата данни на Организатора.

Тегленето ще се проведе в офисите на Организатора в Кампи Артас с помощта на програмата HTTP:/ /WWW.рандомизатор.ORG/ и съответното електронно досие на участника (наричано по-долу „досие на участника“).

Тегленето ще се проведе на (ден, 29/02/24).

Участници в лотарията всеки месец са тези, които са били регистрирани в базата данни на конкурса от началото на конкурса до края на конкурса, както е определено в параграф 3. Информацията за валидността/надеждността на електронната лотария е достъпна чрез рандомайзер .org на електронен адрес HTTP:/ /WWW.рандомизатор.ORG/БодиМелд.HTML.

От тегленето ще бъде избран един (1) победител, който ще получи наградата по параграф 4. След избирането на един (1) победител, тегленето ще продължи, за да се изберат съответно двамата (2) подгласници .

  1. АКТУАЛИЗИРАНЕ ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ – ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДАРЪЦИ

Подробностите за победителя ще бъдат обявени чрез сайта wecare.gr.

Организаторът ще уведоми победителя в рамките на десет (10) дни от датата на Тегленето, със съответното лично съобщение на имейл адреса, който ще заяви при участието си. При уведомяване на печелившия от Организатора, ще бъдат обявени и начинът и часът на получаване на подаръка.

По време на горната комуникация победителят ще бъде помолен за своите пълни данни (име, пълен адрес, телефонен номер за връзка), за да се свържем с него за доставката на подаръка.

След изтичане на 30 дни от деня на уведомяване на победителя, в случай че победителят не комуникира и не декларира приемане на подаръка или не го поиска по каквато и да е причина или откаже да получи подаръка, подаръкът се се отнема на победителя и ще бъде присъдена на съответния по реда на второ място (т.е. наградата на победителя се присъжда в случай на неполучаване на 1ο подгласници, докато при неполучени от 1ο подгласници, наградата се присъжда на 2ο подгласници), след съответно уведомление, което ще се извърши в рамките на 5 дни след изтичане на 30-те дни за съответния победител. В случай на отказ от съответния подгласник или неприемане, както е посочено по-горе, от втория подгласник, въпросната награда се губи завинаги.

Подаръкът е личен, не може да се преотстъпва на други лица, нито може да се продава или изкупува, както и подаръкът не може да се заменя за други артикули. Ако първият подгласник не може да използва подаръка, правото се прехвърля на първия подгласник и след това на втория подгласник.

  1. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът не носи отговорност за забавяне на прехвърлянето и доставката на подаръка или за анулиране поради непреодолима сила.

Организаторът не носи отговорност в случай, че не може да се свърже с печелившия при деклариране на невярна или непълна информация, или поради невъзможност за намирането му, което прави невъзможно информирането му, или поради демонстриране на небрежност, безразличие или бездействие от негова страна по отношение на предоставянето и получаването на неговия дар, в сроковете по параграф 7.

Организаторът и свързаните с него дружества, неговите служители и ръководители не носят отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от или свързани с провеждането на конкретното състезание.

  1. ЛИЧНИ ДАННИ – ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат събирани от Организатора, въвеждани в бази данни и обработвани за нуждите на организацията, оценката, публичността и провеждането на Конкурса, винаги в рамките и при условията на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и на Закон 4624/2019. Участието в Конкурса представлява свободна и ясна декларация и съгласие на участниците за обработване на техните горепосочени данни и водене на съответен запис за горепосочените цели. Търсенето, приемането и получаването на подаръка от всеки победител представлява тяхното ясно съгласие за използване на тяхното име за целите на популяризиране на Състезанието и неговите резултати и за обработката на техните данни, както е посочено по-горе. Данните за електронната поща на участниците в Конкурса и при условие, че те са дали своето съгласие, могат в бъдеще да бъдат използвани от Организатора за промоционални цели. Във връзка с горепосочените файлове с личните им данни, участниците имат по всяко време право на достъп, коригиране, изтриване или показване на възражения по отношение на данните, които ги засягат, стига да заявят това чрез изпращане на съответно съобщение на ел. [имейл защитен]

 

  1. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ

Тези условия се уреждат и допълват от гръцкото законодателство. Всеки спор, свързан със Състезанието, който може да възникне в бъдеще, се предава на изключителната юрисдикция на съдилищата на Атина.

  1. ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Участието в Състезанието означава безрезервно приемане на Условията и отказ на участниците от всяко право да ги обиждат по каквато и да е причина.


Победител в конкурса
A***** или B*****
Номер на поръчка: 2072809